Język:PL | EN
|OSTROŁĘKA STUDIA| WWW.WSES.EDU.PL


Ostrołęka - WSES

Czym są Zeszyty Naukowe WSES ?


Zeszyty naukowe WSES w Ostrołęce to czasopismo w którym publikowane są prace z zakresu szeroko rozumianych nauk ekonomicznych. Dominuje problematyka zarządzania, marketingu a także współczesne problemy ekonomiczne. Prace w Zeszytach są publikowane w języku polskim, angielskim lub rosyjskim.

W piśmie zamieszczane są materiały o charakterze naukowym, w tym w szczególności: artykuły prezentujące z różnych perspektyw badawczych wszelkie problemy zarządzania, marketingu i ekonomii, komunikaty z badań, recenzje książek (polskich i zagranicznych) i omówienia artykułów zamieszczonych
w periodykach naukowych i branżowych.| Wstecz | Do góry ^ |